Není email jako e-mail

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

v termínu 21.06.2024 v malém sále Společenského centra Kino 70, Komenského 70, Dobruška

Český jazyk je krásný a rozmanitý! Opravdu! Není kůra jako kúra, není email jako e-mail, není zhlédnout jako shlédnout, není náměstí Republiky jako Náměstí Republiky! A co teprve psaní interpunkce… Věřte – nevěřte, taková čárka v souvětí umí zachraňovat i životy! 

Pojďme jíst děti!
Pojďme jíst, děti!

Tvoje stará pila, leží ve sklepě.
Tvoje stará pila leží ve sklepě.

Co zas chcete, pane řediteli?
Co, zas chcete, pane řediteli?

Zde se pracuje zbytečně, nerušte.
Zde se pracuje, zbytečně nerušte.

Pestrá může být také stylizace textů. Je-li však písemnost administrativního či právního charakteru, musí dodržovat jisté zásady – náležité oslovení i pozdrav, patřičnou, věcnou a standardizovanou stylizaci. A proto se na semináři budeme věnovat nejen současným změnám a problematickým oblastem českého pravopisu, ale také vhodné stylizaci a využití asertivity a empatie v úřední písemné komunikaci.

Jde o sympatickou nástavbu k odbornému semináři Současná legislativa a její dopad na úpravu dokumentů – etiketa a normy v písemném styku.

Osnova semináře:

  • tendence v současném jazyce
  • nové jazykové příručky – novinky z oblasti českého pravopisu
  • problematické oblasti českého pravopisu s důrazem na úřední praxi
  • stylizace administrativních písemností
  • sloh a struktura úředního dopisu (včetně oslovování a skloňování mužských a ženských příjmení)
  • e-mail – elektronická administrativní komunikace
  • asertivita a empatie v úředních dopisech
  • rozbor písemností donesených účastníky

Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR v prezenční a elektronické podobě s možností získat celkem 3 akreditované dny do průběžného vzdělávání (1 den prezenčně, 2 dny díky nástavbovému e-learningu).

Lektorka: Mgr. Zuzana Stolarská, filoložka, lektorka Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., spoluautorka 1. vydání odborné publikace Písemná komunikace v praxi – viz www.JakNaDopisy.cz

Rozsah: 07:59 až 14:03

Cena: 1.000 Kč bez DPH – 1.210 Kč vč. DPH

Kapacita semináře: 25 míst

Bonus: Doneste si vlastní dokumenty (3–4 kousky), které běžně vyhotovujete (zprávy, protokoly, pozvánky, rozhodnutí, usnesení, ...). V rámci semináře budete mít možnost prodiskutovat je s lektorkou.

ZÁVAZNÁ REZERVACE ÚČASTI
NA SEMINÁŘI V TERMÍNU 21.06.2024

s možností odstoupit do 14 dní ode dne rezervace