Další služby...

... aneb konec lidové tvořivosti

Znáte to... Máte sice logo manuál a vzory dopisů, ale každý úředník si to dělá tak trochu po svém. Jeden odbor používá Arial, druhý píše v Calibri, starosta v Courier New a je vymalováno :-)

Úřad vlády České republiky používá naše šablony dopisů a naši směrnici již od roku 2014.
Přidejte se...

Sjednocení úpravy dokumentů...

... vznikajících v působnosti úřadu nebo města je naším každodenním rohlíkem. Vy dodáte logo/znak města, my připravíme první verzi hlavičkových papírů. V několika kolech si schválíme vzhled, barevnost, rozmístění, zarovnání, fonty... a jakmile budete nejnadšenější, připravíme směrnici, která bude nejen v souladu s normou ČSN 01 6910, ale také mnohem relevantnější legislativou a judikaturou (vč. aplikace zákona o obcích a zákona o krajích).

Cena? Pouhých 15.000 Kč vč. 0% DPH. Ale umíme to i zadarmo při odběru seminářů v hodnotě 47.000 Kč a víc.

Korektura zpravodaje města...

... je další oblíbený vedlejšák. Vy dodáte obsah, my dodáme seznam nedostatků, které se musí opravit. Neděláme jazykovou korekturu, ačkoli základní prvky jako malá/velká písmena v názvech prostranství a v názvech měst (právnických osob) zvládneme taky. 

Korektura se týká především formátu písem (patková, bezpatková), odstavců (styly, zarovnávání), zkratek, čísel a číslic, kalendářních dat, časových údajů, neslabičných předložek a aplikace pravidel etikety. 

Cena? Celé 3.000 Kč měsíčně za zpravodaj do 40 stran.