Soubory

Soubory k odborné publikaci Písemná komunikace v praxi

Milé dámy, vážení pánové, milí čtenáři,

na této stránce naleznete soubory, které zmiňujeme v publikaci Písemná komunikace v praxi. Jde o soubory ve formátu DOC, které si můžete stáhnout a volně upravovat pro svou vlastní potřebu.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte poslat dopis, fax, poštovního holuba, ale nejspolehlivější bude e-mail.

S přáním 3,7 tun inspirace

Radim Martynek
vedoucí autorského týmu

Soubory k části
Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa
a normy v písemném styku

Soubory k části
Jak správně psát dopisy k nejrůznějším příležitostem