Nejvýjimečnější seminář všech dob

Politická korektnost při jednání s klienty
a spokojenost v práci aneb jak si plánovat čas

s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou,
ze které nespustíte uši...

V současné době roste ve společnosti tlak na respektování lidské důstojnosti, což je žádoucí a prospěšný směr vývoje v civilizaci. Diskriminace, genderová rovnost a rovnoprávnost bez ohledu na věk, zdravotní stav, barvu pleti, vyznání či společenský status jsou otázky, která je třeba při práci s veřejností (a nejen s ní) řešit. Jak ale na to? Společně se zamyslíme nad jednotlivými tématy a nad tím, co je a co není "korektní".

Společně se také zamyslíme nad genetickými, osobnostními a společenskými faktory, které posilují pocit spokojenosti v životě a v práci. A nakonec probereme současnou epidemii obezity a civilizačních chorob a mýty a pověry, které generuje obchod se zdravím.

"Politická korektnost (společensky nezávadná mluva) označuje způsob použití jazyka, jehož cílem je neutrální (citově nezabarvené) a nehanlivé vyjadřování ve veřejném prostoru, zejména vůči etnickým nebo sociálním skupinám." (Wikipedie) 

Seminář je vhodný pro úředníky, vedoucí úředníky, sociální pracovníky, strážníky…
vlastně pro každého, kdo jedná s lidmi (včetně politiků). 


Varianty realizace:

  • Celodenní otevřený seminář pro jednotlivce – 03.10.2024 – Praha – 1.777 Kč vč. 0% DPH (při platbě do 31.07.), 1.977 Kč vč. 0% DPH (při platbě po 01.08.)
  • Máte to do Prahy daleko? Uspořádejte celodenní uzavřený seminář ve svém městě – kdykoli dle dohody – v zasedací místnosti, kinosále, divadle – 87.777 Kč vč. 0% DPH (za ∞ počet účastníků)
  • Je celodenní seminář pro Vás moc dlouhý? Uspořádáme pro Vás 97minutovou besedu ve Vašem městě – 40.000 Kč vč. 0% DPH (za ∞ počet účastníků)

Akreditace:

  • Seminář není v prezenční podobě akreditován, ale absolventům nabídneme akreditovaný e-learning s možností získat 2 akreditované dny do PV.

Souhrn všech informací ke stažení zde.

NEZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA
NA SEMINÁŘI V TERMÍNU 03.10.2024

Do 31.07.2024 jsou všechny přihlášky nezávazné a je možno je kdykoli e-mailem zrušit (kromě závazných přihlášek vyfakturovaných s nižší cenou před 31.07.2024).

Kde jste mohli MUDr. Kateřinu Cajthamlovou vidět: