Ověřené recenze našich klientů (7328 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

ZOO pro zastupitele (zákon o obcích)

Jednodenní seminář směřuje k cílové skupině zastupitelů, členů rady obce, popř. zájemců z řad úředníků samosprávných územních celků, tak aby mohli řádně a dobře vykonávat jim svěřené pravomoci. Je také určen všem, kteří se chtějí seznámit s fungováním obce s pravomocemi jednotlivých orgánů obce a zároveň získat přehled o fungování správního řízení municipalit.

 • Obecní zřízení – základní pojmy, právní postavení obce, orgány obce
 • Samostatná a přenesená působnost – vzájemné relace, vymezení hranice jednotlivých působností, dozor nad výkonem těchto působností
 • Postavení občana obce – kdo je občanem obce, častá pochybení
 • Zastupitelstvo a rada obce – pravomoci těchto orgánů, jednání a schůze
 • Starosta, obecní úřad a tajemník – základní úkoly a kompetence
 • Výbory a komise – důvody pro zřízení, povinnost zřízení
 • Právní předpisy obce – poslední judikatura Ústavního soudu, aneb Jirkov vše změnil
 • Hospodaření obce – nakládání s majetkem obce, záměry dispozice s majetkem obce
 • Právní předpisy zasahující do výkonu činnosti obce – veřejné zakázky, poskytování informací, postavení úředníka, volby, rozpočtová pravidla, osobní údaje, obecní policie, místní referendum (stručně)
 • Vztah politik versus úředník – trestněprávní a pracovněprávní odpovědnost
 • Otázky a odpovědi (metodická doporučení Ministerstva vnitra)
Cenado 29.000 Kč
Kapacita30 účastníků
Reference

Zeptejte se