Ověřené recenze našich klientů (9316 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

Životní cyklus dokumentů

Seminář pojednává o pojmu dokument ze všech úhlů pohledu a v každé části jeho existence. Naučí Vás odlišit pojmy dokument – písemnost – listina. Zabývá se nejen prací s textovými editory a jeho možnostmi, ale i jazykem, který je nutné si osvojit, chceme-li, aby textu bylo porozuměno.

Budeme se zabývat oběhem dokumentu – evidencí, pohybem po organizaci, až po samotné odeslání příjemci.

 • Právní úprava spisové služby
  • Právní předpisy EU s dopadem na úpravu dokumentů veřejnoprávního původce
  • Právní předpisy ČR
  • Vnitřní předpisy územního samosprávného celku
 • Přenesená a samostatná působnost územního samosprávného celku a její dopady na tvorbu dokumentů
  • Působnost územního samosprávného celku, včetně odlišení samostatné a přenesené působnosti
  • Dopady do úpravy dokumentů
  • Vázanost právním řádem při tvorbě dokumentů
 • Úprava dokumentu pro formální stránce
  • Jednotný vzhled písemností obce
  • Základní pravidla tvorby dokumentů
 • Úprava dokumentu po obsahové stránce
  • Jazyk
  • Stylistika
  • Efektivita psaného textu
 • Odesílání a ukládání dokumentů
  • Příjem
  • Evidence
  • Oběh
  • Odesílání
  • Ukládání dokumentů
 • Vyřazování dokumentů
  • Skartace
  • Archivace
  • Spolupráce se státním okresním archivem

Ceny (vč. 0% DPH):

Uzavřené semináře (v sídle organizace)

 • 23.800 Kč za skupinu 30 účastníků
 • 28.800 Kč za skupinu 40 účastníků
 • 87.777 Kč za neomezený počet účastníků
 • celkem 3 akreditované dny do PV
Cenaod 23.800 Kč
Kapacita30–777 účastníků
Ohlasy účastníkůpočet recenzí: 17

Zeptejte se