Ověřené recenze našich klientů (9316 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

Současná legislativa a její dopad na úpravu úředních písemnostíetiketa a normy v písemném styku

 • Dáváte na úřední desku písemnosti vždy bez podpisu? Znáte ustanovení správního řádu?
 • Víte, že název společnosti v dopise nemusí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku?
 • Umíte správně psát peněžní částky, kalendářní data a časové údaje?
 • Používají všichni zaměstnanci stejné hlavičkové dopisy, stejný font, stejné okraje, …?
 • Píší všichni zaměstnanci v úvodu e-mailů oslovení místo nezdvořilého „dobrý den“?
 • Vědí, jak se píší akademické tituly a proč oslovujeme 5. pádem?

Pokud jste odpověděli 5x ANO,
pak tento seminář nepotřebujete.

Přijedeme na Váš úřad a zábavnou formou naučíme zaměstnance sjednotit vzhled a úpravu dokumentů, tím práci zjednodušit, dát jí řád a ušetřit čas. Seminář je vhodný pro všechny zaměstnance, kteří v rámci svého pracovního zařazení vytvářejí textové dokumenty. Jeho hlavním cílem je sjednocení úpravy písemností, úspora času při současném zvyšování prestiže organizace zavedením normy do praxe. Nedílnou součástí je seznámení s pravidly společenského „chování“ v písemném styku a rozbor písemností dané organizace. V písemné komunikaci nemáme nikdy druhou šanci udělat perfektní první dojem.

Dotčená legislativa

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • ČSN 01 6910, STN 01 6910 (2011), ČSN ISO 8601 (2005), DIN 5008 (2011)
 • ...

Cena

 • 23.800 Kč za školicí den za skupinu 30 účastníků (Ø 793 Kč/osobu)
 • 28.800 Kč za školicí den za skupinu 40 účastníků (Ø 720 Kč/osobu)
 • 87.777 Kč za neomezený počet účastníků

Jste malý úřad? Nabídněte účast zaměstnancům Vámi zřizovaných organizací a škol nebo sousedních úřadů a podělte se o náklady.

Akreditace

Seminář je akreditován MV ČR v prezenční podobě – za účast získají účastníci osvědčení o účasti na akreditovaném semináři se započtením 1 dne do průběžného vzdělávání.

Přednáší

Radim Martynek, MBE – lektor, účastník připomínkového řízení k ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2014, autor revize ČSN 01 6910 z roku 2012, tvůrce a spoluautor publikace Písemná komunikace v praxi, jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.

Osnova

 • legislativní dopady na úpravu písemností zhotovených obcemi a úřady
 • vyvěšování na úřední desku, zveřejňování v registru smluv, skenování písemností
 • rozbor písemností vytvářených obcí a úřadem
 • pravidla společenského chování v písemném styku (proč nezačínat e-maily „dobrý den“)
 • problémové oblasti při vytváření písemností a pokročilé funkce v MS Word
 • obchodní a úřední dopisy – s předtiskem, bez předtisku, do zahraničí
 • dopisy fyzických osob osobám právnickým
 • interpunkční znaménka, spojovník a pomlčka – pravidla použití a rozdíly
 • zkratky – začátkem slova, koncem slova, iniciálové, zkratky akademických titulů
 • značky – způsob psaní, vytváření přídavných jmen při použití číslic
 • peněžní částky, čísla a číslice, kalendářní data, časové údaje

 

Cenaod 23.800 Kč
Kapacita30–777 účastníků
Reference
 • Ladislav Špaček ve videoreferenci na www.jaknadopisy.cz
 • Úřad vlády ČR – Ing. Pavel Dvořák
 • Krajský úřad Středočeského kraje – JUDr. Kateřina Černá, ředitelka
 • tajemníci jednotlivých úřadů (ve všech případech jde o uzavřené semináře realizované přímo v sídle úřadu)

Zeptejte se