Ověřené recenze našich klientů (7328 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

Ochrana osobních údajů, šikanózní podání, alkohol a sex na pracovišti

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŠIKANÓZNÍ PODÁNÍ
ANEB PRÁVO VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ
DOPAD ČESKÉ LEGISLATIVY NA ZAMĚSTNANCE VS

Jeho cílem je mírnit vášně a přimět účastníky k uvědomění, že česká právní úprava ochrany osobních údajů existovala již dlouho před platností GDPR a nepřináší nic revolučního, jen mírní dopady nezastavitelného šíření osobních údajů ve virtuálním světě. Nemá tak smysl překopávat úřady a lidi, nakupovat řešení za miliony či se bát postihů kvůli tomu, že nevlastním poslední verzi superpočítače.

Nebude pak od věci přejít k opačnému pólu práv, a to k právu veřejnosti na informace jako jedné ze záruk zákonnosti ve veřejné správě. Právo na ochranu osobních údajů a právo na informace jako konkurující si práva jak z pohledu zaměstnance VS, tak z pohledu veřejnosti.

Závěr semináře pak bude skutečně plný vášní s naprostou vážností. Představíme si kuriózní pracovní úrazy a naučíme se pít alkohol tak, abychom nebyli pod jeho vlivem. Seminář plný protikladů – na začátku téma, o kterém se mluví 25 hodin denně, a ke konci témata, která jsou tabu.

Poznámka: Seminář je akreditován MV ČR v prezenční podobě (1 den do PV) i jako e-learning (2 dny do PV).

Ceny (vč. 0% DPH):

Uzavřené semináře (v sídle organizace)

  • 23.800 Kč za skupinu 30 účastníků
  • 28.800 Kč za skupinu 40 účastníků
  • 8.000 Kč za akreditovaný e-learning
  • celkem 3 akreditované dny do PV

Otevřené semináře – možnost zapojení zaměstnanců více menších organizací

  • 1.200 Kč za osobu, resp. 48.000 Kč za 50 účastníků vč. e-learningu
  • celkem 3 akreditované dny do PV

Osnova:

1       Ochrana osobních údajů
1.1    Právo na ochranu osobnosti a soukromí
1.2    Právní základ evropský a český
1.3    Důležité pojmy
1.4    GDPR teoreticky a prakticky
2       Podání ve veřejné správě jako záruka zákonnosti
2.1    Veřejná správa jako služba
2.2    Veřejná správa a informace
2.3    Záruky zákonnosti ve veřejné správě
2.4    Právní úprava záruk zákonnosti s důrazem na práva veřejnosti
2.5    Kdo je tady pán?
3       Práva a povinnosti zaměstnanců na pracovišti
3.1    Sex na pracovišti a pracovní úraz
3.2    Alkohol na pracovišti a související důsledky

Seminář realizujeme jako uzavřený v sídlech organizací pro skupinu:

  • do 25 účastníků za cenu 23.800 Kč bez DPH
  • do 50 účastníků za cenu 28.800 Kč bez DPH
Cenado 28.800 Kč
Kapacita50 účastníků
Ohlasy účastníkůpočet recenzí: 40

Zeptejte se