Ověřené recenze našich klientů (8729 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

Člen zastupitelstva ÚSC a jeho odměňování

Ptáte se, jak pracuje zastupitel? Dvacetčtyři hodin denně a sedm dní v týdnu? Kde se vůbec vzala územní samospráva reprezentována zastupiteli? Je samosprávná moc odvozená od státu nebo stát odvozuje svoji moc od ní?

Mnoho těchto otázek a jim podobných si zodpovíme na semináři. Zařadíme územní samosprávu do systému veřejné správy, vysvětlíme si, jak vzniká mandát zastupitele, jaký je rozdíl mezi výkonem funkce a funkčním obdobím a jaký má tento rozdíl důsledky. Přes tuto teorii přejdeme k ryze praktickým institutům jako je výpočet odměny, nárok na odměnu při skončení funkčního období dle právní úpravy účinné do 31.12.2017 nebo odchodné dle právní úpravy účinné od 01.01.2018 a mnohé další.

Cílem semináře je poskytnout komplexní pohled na osobu zastupitele. Zahrnuje nejen rovinu teoretickou z pohledu práva, ale i praktické výpočty, návody a doporučená usnesení. Obsah semináře je obohacen související judikaturou českých soudů.

Osnova

1       Kde se vzala veřejná správa?
1.1    Soukromá správa vs. veřejná správa
1.2    Zařazení územní samosprávy v systému veřejné správy
1.3    Ústavněprávní východiska
1.4    Co se přihodilo na přelomu roku 2017 a 2018?
2       Postavení zastupitele
2.1    Vznik mandátu
2.2    Srovnání s pracovněprávním či obdobným vztahem
2.3    Kým zastupitel je a kým není
3       Uvolněný a neuvolněný zastupitel, odlišnosti
3.1    v postavení
3.2    v odměňování
3.3    v ostatních nárocích
4       Neuvolněný zastupitel komplexně
5       Uvolněný zastupitel komplexně
5.1    Stanovení odměny
5.2    Dovolená
5.3    Odměna při skončení výkonu funkce vs. odchodné
5.4    Ostatní nároky

Seminář realizujeme jako uzavřený v sídlech organizací pro skupinu:

  • do 25 účastníků za cenu 23.800 Kč vč. DPH
  • do 50 účastníků za cenu 28.800 Kč vč. DPH
Cenado 28.800 Kč
Kapacita50 účastníků

Zeptejte se