Ověřené recenze našich klientů (8352 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

Aktuality – Duben 2012

Seminář čtvrtletí

Pro druhé čtvrtletí jsem zvolili rovnou dva semináře, které nabízíme za akční cenu 18.800 Kč. Je to Zákon o veřejných zakázkách (po novele) a Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy (po revizi). Bližší informace o obou vzdělávacích programech naleznete níže.


Zákon o veřejných zakázkách po novele

Přicházíme se seminářem, který Vám ozřejmí revidovaný zákon. Dne 24. února 2012 byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn nový zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Novela zákona vstoupí v účinnost dne 1. dubna 2012, s výjimkou několika ustanovení, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014. Novelu svižně přednáší spoluautor novely zákona. Osnovu a ceny naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz/download/zvz.pdf.


Úprava písemností zpracovaných textovými procesory

V dubnu nabývá účinnosti také norma ČSN 01 6910 a s ní související svižný nevšední seminář Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy. Nabízíme Vám tak akreditovaný vzdělávací program jako Seminář čtvrtletí za zvýhodněnou cenu 18.800 Kč vč. DPH. Seminář svižně přednáší autor revize normy. Jeho osnovu naleznete v sekci Vzdělávání – TOP 5.


Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., na networkingovém večírku

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., se 29.03.2012 účastnila networkingového večírku podnikatelského klubu Business for Breakfast, kde jsme měli možnost v jedné ze sekcí zaujmout mini-seminářem na téma Etiketa nejen v podnikání (se zaměřením na etiketu písemné komunikace). Interaktivní přednes v podání Radima Martynka sklidil obrovský potlesk od celé auly čítající téměř 130 podnikatelů a zástupců firem.