Ověřené recenze našich klientů (8352 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

Aktuality – Září 2011

Mini-semináře pro základní školy – poprvé v Hořicích

Kde jinde lze skloubit vážné téma trestního práva se zábavou. Vlna zájmu o semináře pro osmáky a deváťáky připomíná tsunami. Dvouhodinový blok o trestním právu s názvem Tajemství paragrafů aneb základy trestního a rodinného práva zaujal poprvé na Základní škole Komenského v Hořicích, kde probouzel zájem, údiv i úsměvy na tvářích přítomných pedagogů a žáků. Pokračovali jsme na ZŠ Na Habru, Hořice, rozjeli se na ZŠ do obce Cerekvice nad Bystřicí a vrátili se do nízkoprahového klubu pro děti a mládež PoHoDa v Hořicích. Referencí nám je Mgr. Michal Kuchta, tajemník MěÚ Hořice, který vše ochotně a profesionálně po stránce organizační zajistil.


Zpráva o bývalém kolegovi

K 31.06.2011 jsme ukončili spolupráci s Ing. Petrem Hámou. Od 01.01.2011 prošel řadou školení, kdy se z bývalého tajemníka Městského úřadu Doksy stal náš kolega – manažer vzdělávání. Pod záminkou změny profese – z obchodníka na lektora – požádal v dubnu o ukončení smluvního vztahu. Avšak ještě v době jeho trvání navštěvoval naše klienty pod hlavičkou jiné vzdělávací společnosti ve funkci obchodníka, čímž se dopustil porušení ustanovení zákoníku práce a smlouvy, kterou měl s námi sjednanou. Způsob, jakým se o naší vzdělávací instituci vyjadřuje, není korektní. Jakékoli informace můžete i nadále zasílat na info@martynek.cz.