Ověřené recenze našich klientů (8352 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

Aktuality – Prosinec 2011

PF 2012

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2012 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dobrou spolupráci. Za celý tým lektorů a manažerů Radim Martynek.


Další ÚSPĚCH ve výběrovém řízení

Dne 28.11.2011 rozhodla Rada města Turnov o výběru naší vzdělávací instituce pro realizaci vzdělávacích bloků: školení komunikačních a prezentačních dovedností, školení projektového řízení, školení finančního plánování a řízení, školení práva a legislativy, školení komunikačních manažerských dovedností v celkovém rozsahu nepřekračujícím 1 mln. korun. Uspěli jsme po boku velkých hráčů na trhu vzdělávání, z čehož vyplývá, že dnes nezáleží na tom, jak velcí jste, ale CO děláte a JAK to děláte.


Vzdělávali jsme v RWE Transgas

Zaměstnanci RWE Transgas, a. s., opět zakusili nevšedně pojatý seminář Písemná komunikace v obchodní praxi. Je s podivem – pro klienta – že na první pohled nezajímavý seminář lze podat svižnou interaktivní formou. Ve standardní osnově semináře najdeme témata: Pravidla českého pravopisu a nejdůležitější změny, ke kterým došlo, Jazykové příručky, Závaznost pravopisné kodifikace, Stylistika, Asertivita a empatie v dopisech, Jazykové styly podle funkce, Sloh obchodního dopisu, Stylistická a grafická podoba elektronické komunikace, Použití vhodné formulace v komunikaci s externími i interními klienty.


Učili jsme také ve VZP

TOP management i řadoví zaměstnanci Všeobecné zdravotní pojišťovny Krajské pobočky Zlín měli možnost zažít seminář Profesionální vystupování – profesionální image v podání lektorky a odbornice na danou problematiku.


Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy stále "frčí"

Městský úřad Napajedla a Úřad městské části Praha 6 uspořádal pro své zaměstnance v prvním prosincovém týdnu dlouhodobě nejpoptávanější seminář. Ve skupinkách kolem 25 účastníků tak mohli přítomní oprášit vědomosti nabyté během školní docházky a získat nové znalosti z ČSN 01 6910.


Seminář Efektivní komunikace podruhé v Semilech

Již podruhé se odehrál na Městském úřadě Semily seminář na téma Efektivní komunikace. Všichni přítomní si odnesli nové a zajímavé informace o tom, jak lépe komunikovat; ne jen jako "lépe mluvit". Jednalo se o první spolupráci s tímto úřadem, avšak doufáme, že nikoli o poslední.


Etiketa pro strážníky městské policie

Naprostou novinkou pro nás byla realizace semináře etikety pro strážníky městské policie v jednom severočeském městě. Seminář byl zaměřen na tyto oblasti: upravený zevnějšek strážníka (ruce v kapsách, ...), oblečení (čistota, upravená uniforma, ...), kultura vystupování na veřejnosti, jednání s občany, jednání s arogantním přestupcem, úcta ke "stáří", chování k nadřízeným osobám, jídlo na veřejnosti, žvýkání, soukromé hovory na veřejnosti, chování na veřejnosti i mimo službu, pozdrav (kdo, jak, komu, kdy, proč), povýšené vystupování ("já jsem strážník – kdo je víc?"). Seminář sklidil nemalý úspěch, který překvapil všechny přítomné i naše kolegy.


Relaxačně-vzdělávací výjezdní zasedání

Realizace 2denní vzdělávací akce "na klíč" pro jeden moravský úřad byla pro nás také novou zkušeností. Ve čtvrtek 1. prosince jsme v Bzenci (nikoliv pro MěÚ Bzenec) realizovali souběžně dva semináře: Mediální komunikace (pro vedení města, radní a vedoucí úředníky) a Komunikační dovednosti úředníka (pro úředníky). Oba semináře se publiku velmi líbily. Tentýž den měli účastníci zajištěnu večerní řízenou degustaci ve sklípku s volnou zábavou.

Na pátek 2. prosince byla zajištěna beseda s MUDr. Radimem Uzlem na téma Sexuální změny na prahu třetího tisíciletí. Dopad besedy díky grandióznímu přednesu osobnosti nebude zapomenut, neboť u oběda neřešili přítomní nic jiného než poznatky získané na besedě. Ještě před obědem jsme stihli exkurzi do vinařství s řízenou degustací.