var html = '
' + '

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

' + '

Přidáno: 22.11.2021 12:47, hodnotící: vejrostova.eliska@jmk...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
' + '

Přidáno: 15.11.2021 09:59, hodnotící: poulikova.helena@jmk...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?Seminář byl veden živou formou bez výskytu nějakých hluchých míst. Posloužil mi jak k zopakování vžitých pravidel v rámci komunikace, tak také k osvěžení příp. dovysvětlení těch, která nepoužívám standardně. Celkově seminář patřil k těm z nejlepších, které jsem absolvovala.
Vzkaz pro lektora, organizátora:Vážená paní magistro, za sebe děkuji a přeji Vám jen takové spokojené posluchače, které jste měla na KrÚ (dle ohlasů od kolegů).
' + '

Ostatní hodnocení jsou k dispozici na této stránce.

' + '
'; $('#dialog').html(html); $("#dialog").dialog({ title: 'Recenze kurzu', width: 815, height: 'auto', minHeight: 50, modal: true, dialogClass: 'my-dialog', buttons: null }); $('DIV.rateit').rateit();