var html = '
' + '

Současná legislativa a její dopad na úpravu dokumentů – etiketa a normy v písemném styku

' + '

Přidáno: 16.03.2023 11:00, hodnotící: jivych@seznam...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?pohodová atmosféra, vysoká odbornost lektora
Vzkaz pro lektora, organizátora:bylo to příjemné a smysluplné setkání
' + '

Přidáno: 15.03.2023 13:27, hodnotící: koprivova@belkovice-lastany...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?Lektor byl vtipný, zaujal, udržel pozornost účastníků...
' + '

Ostatní hodnocení jsou k dispozici na této stránce.

' + '
'; $('#dialog').html(html); $("#dialog").dialog({ title: 'Recenze kurzu', width: 815, height: 'auto', minHeight: 50, modal: true, dialogClass: 'my-dialog', buttons: null }); $('DIV.rateit').rateit();