var html = '
' + '

Současná legislativa a její dopad na úpravu dokumentů – etiketa a normy v písemném styku

' + '

Přidáno: 15.07.2021 13:59, hodnotící: jarmila.krocova@ub...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?Zajímavá forma vedení semináře.
Nelíbilo se Vám na semináři něco?-
' + '

Přidáno: 13.07.2021 09:00, hodnotící: dagmar.havlisova@trebic...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
' + '

Ostatní hodnocení jsou k dispozici na této stránce.

' + '
'; $('#dialog').html(html); $("#dialog").dialog({ title: 'Recenze kurzu', width: 815, height: 'auto', minHeight: 50, modal: true, dialogClass: 'my-dialog', buttons: null }); $('DIV.rateit').rateit();