Ověřené recenze našich klientů (6790 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Příkop 4, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

První pomoc s nácvikem resuscitace

Školení první pomoci s nácvikem resuscitace
(interaktivní zážitkový seminář)

Teoretická část – 4 x 45 minut (společně)

Školení první pomoci (dále PP) obsahuje informace o nových postupech při poskytování PP, důležitá telefonní čísla a informace o IZS (integrovaný záchranný systém). Další část je zaměřena na život zachraňující úkony při náhlé zástavě dechu a oběhu (dospělí, děti, novorozenci). Část třetí zahrnuje všechny akutní úrazové stavy: od tepenného krvácení přes poranění kostí a kloubů, termické úrazy, intoxikace, cizí tělesa, rozvoj šokového stavu, … Část čtvrtá se věnuje akutním stavům neúrazovým: akutní koronární syndrom, cévní mozková příhoda, hypoglykémie, křeče, a další. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny kazuistikami (případová studie).

Zážitková část – 4 x 45 minut (ve skupinkách po 8 osobách)

Účastníci školení aplikují získané teoretické znalosti do praxe. V praxi si vyzkoušejí simulovaný hovor na linku 155, resuscitaci, stavění tepenného krvácení, ošetření poraněných končetin, včetně nácviku Rautekovy zotavovací polohy, a to vše pod vedením zkušených záchranářů.

Cílem školení je, aby účastníci dokázali rozeznat příznaky vedoucí k vážné poruše zdraví a uměli poskytnout základní laickou PP a zajistili bezpečnost pro postiženého i pro sebe.

Součástí školení je práce s defibrilátorem, resuscitačními loutkami a simulovanými zraněními.

Další informace získáte na
www.akademie-vzdelavani.cz/download/seminar_pp.pdf.

Cena23.800 Kč
Kapacita32 účastníků
Ohlasy účastníkůpočet recenzí: 9

Zeptejte se