Ověřené recenze našich klientů (7668 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

Současná legislativa a její dopad na úpravu dokumentůetiketa a normy v písemném styku

Přijedeme k Vám a zábavnou formou naučíme zaměstnance sjednocovat vzhled a úpravu dokumentů, tím práci zjednodušit, dát jí řád a ušetřit čas. Seminář je vhodný pro všechny zaměstnance, kteří v rámci svého pracovního zařazení vytvářejí textové dokumenty. Jeho hlavním cílem je sjednocení úpravy dokumentů, úspora energie a času při současném zvyšování prestiže organizace zavedením normy do praxe. Nedílnou součástí je seznámení s pravidly společenského „chování“ v písemném styku a rozbor dokumentů dané organizace. V písemné komunikaci nemáme nikdy druhou šanci udělat perfektní první dojem.

 • legislativní dopady na úpravu dokumentů zhotovených obcemi a úřady
 • vyvěšování na úřední desku, zveřejňování v registru smluv, skenování dokumentů
 • rozbor dokumentů vytvářených obcí a úřadem
 • pravidla společenského chování v písemném styku (proč nezačínat e-maily „dobrý den“)
 • problémové oblasti při vytváření dokumentů a pokročilé funkce v MS Word
 • obchodní a úřední dopisy – s předtiskem, bez předtisku, do zahraničí
 • dopisy fyzických osob osobám právnickým
 • interpunkční znaménka, spojovník a pomlčka – pravidla použití a rozdíly
 • zkratky – začátkem slova, koncem slova, iniciálové, zkratky akademických titulů
 • značky – způsob psaní, vytváření přídavných jmen při použití číslic
 • peněžní částky, čísla a číslice, kalendářní data, časové údaje
 • jak se odlišit a být zapamatovatelný (nástavba pro komerční sektor)

Poznámka: Seminář je akreditován MV ČR v prezenční podobě (1 den do PV) i jako e-learning (2 dny do PV). Prezenční forma získala také akreditaci u MPSV.

 • akreditace e-learningu pod názvem Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku (e-learning)
 • akreditace prezenční formy pod názvem Úprava obchodních a úředních písemností podle ČSN 01 6910 (prezenční)

Ceny (vč. 0% DPH):

Uzavřené semináře (v sídle organizace)

 • 23.800 Kč za skupinu 30 účastníků
 • 28.800 Kč za skupinu 40 účastníků
 • 8.000 Kč za akreditovaný e-learning (0 Kč během úplňku :-)
 • celkem 3 akreditované dny do PV

Otevřené semináře – možnost zapojení zaměstnanců více menších organizací

 • 1.200 Kč za osobu, resp. 48.000 Kč za 50 účastníků vč. e-learningu
 • celkem 3 akreditované dny do PV

Upozornění: Varujeme před „lektory“ vydávající se za odborníky na úpravu dokumentů, kteří nabízejí semináře na téma ČSN 01 6910, aniž by měli odborné znalosti a praxi. Nová norma si v řadě tezí protiřečí a zároveň jde proti ustáleným zvyklostem, zákonům, vyhláškám a směrnicím. Proto seminář s touto problematikou je nutno vždy školit v návaznosti na další, v mnoha případech relevantnější, odborné zdroje a legislativu. Pozor na „odborníky“ na český jazyk a typografii!

Cenaod 23.800 Kč
Kapacita20–666 účastníků
Reference
 • Ladislav Špaček ve videoreferenci na www.jaknadopisy.cz
 • Úřad vlády ČR – Ing. Pavel Dvořák
 • Krajský úřad Středočeského kraje – JUDr. Kateřina Černá, ředitelka
 • tajemníci jednotlivých úřadů (ve všech případech jde o uzavřené semináře realizované přímo v sídle úřadu)
Ohlasy účastníkůpočet recenzí: 4187

Zeptejte se