Ověřené recenze našich klientů (7064 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Příkop 4, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

Současná legislativa a její dopad na úpravu dokumentůetiketa a normy v písemném styku

Přijedeme k Vám a zábavnou formou naučíme zaměstnance sjednocovat vzhled a úpravu dokumentů, tím práci zjednodušit, dát jí řád a ušetřit čas. Seminář je vhodný pro všechny zaměstnance, kteří v rámci svého pracovního zařazení vytvářejí textové dokumenty. Jeho hlavním cílem je sjednocení úpravy písemností, úspora energie a času při současném zvyšování prestiže organizace zavedením normy do praxe. Nedílnou součástí je seznámení s pravidly společenského „chování“ v písemném styku a rozbor písemností dané organizace. V písemné komunikaci nemáme nikdy druhou šanci udělat perfektní první dojem.

 • legislativní dopady na úpravu písemností zhotovených obcemi a úřady
 • vyvěšování na úřední desku, zveřejňování v registru smluv, skenování dokumentů
 • rozbor dokumentů vytvářených obcí a úřadem
 • pravidla společenského chování v písemném styku (proč nezačínat e-maily „dobrý den“)
 • problémové oblasti při vytváření dokumentů a pokročilé funkce v MS Word
 • obchodní a úřední dopisy – s předtiskem, bez předtisku, do zahraničí
 • dopisy fyzických osob osobám právnickým
 • interpunkční znaménka, spojovník a pomlčka – pravidla použití a rozdíly
 • zkratky – začátkem slova, koncem slova, iniciálové, zkratky akademických titulů
 • značky – způsob psaní, vytváření přídavných jmen při použití číslic
 • peněžní částky, čísla a číslice, kalendářní data, časové údaje
 • jak se odlišit a být zapamatovatelný (nástavba pro komerční sektor)

Poznámka: Seminář je akreditován MV ČR v prezenční podobě (1 den do PV) i jako e-learning (2 dny do PV). Prezenční forma získala také akreditaci u MPSV.

Ceny (vč. 0% DPH):

 • 23.800 Kč za skupinu 30 účastníků
 • 666 Kč za každého dalšího až do 666 osob
 • 0 Kč za e-learning (do 31.12.2020)
 • 8.000 Kč nástavba pro komerční sektor na téma Jak se odlišit a být zapamatovatelný

Upozornění: Varujeme před „lektory“ vydávající se za odborníky na úpravu písemností, kteří nabízejí semináře na téma ČSN 01 6910, aniž by měli odborné znalosti a praxi. Nová norma si v řadě tezí protiřečí a zároveň jde proti ustáleným zvyklostem, zákonům, vyhláškám a směrnicím. Proto seminář s touto problematikou je nutno vždy školit v návaznosti na další, v mnoha případech relevantnější, odborné zdroje a legislativu. Pozor na „odborníky“ na český jazyk a typografii!

Cenaod 19.800 Kč
Kapacita20–666 účastníků
Reference
 • Ladislav Špaček ve videoreferenci na www.jaknadopisy.cz
 • Úřad vlády ČR – Ing. Pavel Dvořák
 • Krajský úřad Středočeského kraje – JUDr. Kateřina Černá, ředitelka
 • tajemníci jednotlivých úřadů (ve všech případech jde o uzavřené semináře realizované přímo v sídle úřadu)
Ohlasy účastníkůpočet recenzí: 3842

Zeptejte se