var html = '
' + '

Jak se v práci prací neunavit

' + '

Přidáno: 23.09.2021 08:23, hodnotící: uprr@muberoun...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?všechno, lektorka upoutala moji pozornost po celou dobu semináře, což u mě nebývá časté
Nelíbilo se Vám na semináři něco?vůbec nic
Vzkaz pro lektora, organizátora:mnohokrát děkuji, bylo to pro mě velmi přínosné
' + '

Přidáno: 23.09.2021 08:20, hodnotící: zp4@muberoun...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?Projev lektorky, zajímavé příklady.
Nelíbilo se Vám na semináři něco?xxxxx
Vzkaz pro lektora, organizátora:Bylo to fajn!
' + '

Ostatní hodnocení jsou k dispozici na této stránce.

' + '
'; $('#dialog').html(html); $("#dialog").dialog({ title: 'Recenze kurzu', width: 815, height: 'auto', minHeight: 50, modal: true, dialogClass: 'my-dialog', buttons: null }); $('DIV.rateit').rateit();