var html = '
' + '

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

' + '

Přidáno: 04.03.2020 12:40, hodnotící: kozova@mestodobris...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?procvičování
Vzkaz pro lektora, organizátora:Skvělé!
' + '

Přidáno: 28.02.2020 08:06, hodnotící: cernohorska@mestodobris...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?srozumitelný, lidský a vtipný projev lektorky
Nelíbilo se Vám na semináři něco?nic takového nebylo
Vzkaz pro lektora, organizátora:výborné, děkuji
' + '

Ostatní hodnocení jsou k dispozici na této stránce.

' + '
'; $('#dialog').html(html); $("#dialog").dialog({ title: 'Recenze kurzu', width: 815, height: 'auto', minHeight: 50, modal: true, dialogClass: 'my-dialog', buttons: null }); $('DIV.rateit').rateit();