var html = '
' + '

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

' + '

Přidáno: 08.10.2019 10:02, hodnotící: mikyskova.jana@mudk...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?Aktivita lektorky, po celou dobu semináře uměla zaujmout. Nenutila nás k ničemu nepříjemnému.
Vzkaz pro lektora, organizátora:Paní lektorko, byla jste super.
' + '

Přidáno: 07.10.2019 16:41, hodnotící: safarikova.marcela@mudk...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?Svěží podání včetně konkrétních ukázek
Vzkaz pro lektora, organizátora:Možná malinko ubrat na hlasitosti (příliš malý prostor)
' + '

Ostatní hodnocení jsou k dispozici na této stránce.

' + '
'; $('#dialog').html(html); $("#dialog").dialog({ title: 'Recenze kurzu', width: 815, height: 'auto', minHeight: 50, modal: true, dialogClass: 'my-dialog', buttons: null }); $('DIV.rateit').rateit();