var html = '
' + '

Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku

' + '

Přidáno: 28.06.2019 14:27, hodnotící: pecovatelky.rtyne@seznam...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?vtipné podání odborné češtiny lektorem
' + '

Přidáno: 26.06.2019 07:36, hodnotící: obec@batnovice...

' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?
Co se Vám na semináři líbilo?Vtipný a zábavný způsob vedení semináře, kterým dokázal udržet pozornost posluchačů - i po obědě.
' + '

Ostatní hodnocení jsou k dispozici na této stránce.

' + '
'; $('#dialog').html(html); $("#dialog").dialog({ title: 'Recenze kurzu', width: 815, height: 'auto', minHeight: 50, modal: true, dialogClass: 'my-dialog', buttons: null }); $('DIV.rateit').rateit();